Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας έκτης ομάδας


Φύλλο εργασίας
            
6ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ανατοκίζω,  διασχίζω, εξάγω, άκακος και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ανατοκίζω,  διασχίζω, εξάγω, άκακος. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε, διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη.

1η δραστηριότητα

Λέξεις
Σημασία λέξεων
Ανατοκίζω
Τοκίζω ξανά ,προσθέτω το κεφάλαιο με τους τόκους και δίνω καινούριο τόκο
Διασχίζω
Περνώ ανάμεσα από κάτι
Εξάγω
 Μεταφέρω τα προϊόντα στο εξωτερικό
Βγάζω συμπέρασμα
Άκακος
Αυτός που έχει καλή ψυχή και δεν κάνει κακό σε κανένα

2η δραστηριότητα

Α’ Συνθετικό
Β’ Συνθετικό
Ανά
Τοκίζω
Διά
Σχίζω
Εξ
Άγω
Α
Κακός
Λέξεις
Σημασία λέξεων
Τοκίζω
Προσθέτω τόκο σε χρηματικό ποσό
Σχίζω
Κόβω κάτι κατά μήκος
Χωρίζω κάτι σε δύο μέρη
Άγω
Οδηγώ
Κακός
Αυτός που δεν έχει καλή ψυχή και κάνει κακό στους άλλους


Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας πέμπτης ομάδας


Φύλλο εργασίας
            


 5ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο:

1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:


1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ομόθρησκος, προσυπογράφω, αμφιταλαντεύομαι, ξεμακραίνω και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ομόθρησκος, προσυπογράφω, αμφιταλαντεύομαι, ξεμακραίνω. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη .

1.
Ομόθρησκος= αυτός που έχει την ίδια θρησκεία με κάποιον άλλον
Προσυπογράφω= βαζω προσθέτω την υπογραφή μου δίπλα στην υπογραφή κάποιου άλλου. Συμφωνώ με τη γνώμη καποιου άλλου

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας τέταρτης ομάδας


Φύλλο εργασίας
            

 4ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο:
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ανακαλύπτω, δυσάρεστος, διαβλέπω, ανέφικτος και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ανακαλύπτω, δυσάρεστος, διαβλέπω, ανέφικτος. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη .

Απαντήσεις
1.
Ανακαλύπτω σημαίνει ότι βρίσκω κάτι που υπήρχε ήταν όμως άγνωστο.
Βρίσκω τυχαία ή ύστερα από έρευνες κάτι, κάποιον που είχα χάσει ή ήταν καλά κρυμμένο-ς. Μαθαίνω ότι υπάρχει κάτι που δεν είχε διαφημιστεί ή προβληθεί.
Δυσάρεστος είναι όποιος προκαλεί ενόχληση θλίψη απογοήτευση και αποστροφή σε κάποιον άλλον.

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας τρίτης ομάδας


Φύλλο εργασίας
            

3ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο:
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος
4ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: σύμπλεγμα, αρχιληστής, ανήλιος, ξετρελαίνω και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: σύμπλεγμα, αρχιληστής, ανήλιος, ξετρελαίνω. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη.

Απαντήσεις

1.Σύμπλεγμα είναι ένα σύνολο στοιχείων που είναι στενά δεμένα μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει το άλλο.
Αρχιληστής είναι ο πρώτος των ληστών  ο αρχηγός των ληστών ο αρχηγός συμμορίας.
Ανήλιος είναι ο τόπος που δεν τον βλέπει ήλιος ο σκοτεινός τόπος.

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας δεύτερης ομάδας

Φύλλο εργασίας
            

2ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο:
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος
4ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: υποδιευθυντής, εισάγω, τηλεπαιχνίδι, ξεπορτίζω και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: υποδιευθυντής, εισάγω, τηλεπαιχνίδι, ξεπορτίζω. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε, διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη.

Απαντήσεις
1)Υποδιευθυντής είναι ο αμέσως κατώτερος στο βαθμό από το διευθυντή.
Εισάγω σημαίνει φέρνω κάτι από άλλο κράτος στο δικό μου, κάνω ενέργειες ώστε να μπει  κάποιος σε εκπαιδευτήριο, νοσοκομείο κ.λ.π. για να του προσφερθούν οι ανάλογες υπηρεσίες.
Τηλεπαιχνίδι είναι το παιχνίδι που παίζεται από μακριά.
Ξεπορτίζω σημαίνει φεύγω από το σπίτι κρυφά.

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας πρώτης ομάδας


Φύλλo εργασίας
            
1η ομάδα:

Ονοματεπώνυμο
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ξεκουράζω, επιστρέφω, συνένοχος, αναρμόδιος  και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ξεκουράζω, επιστρέφω, συνένοχος ,αναρμόδιος. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη .

Δραστηριότητες:

1.
Ξεκουράζω= απαλλάσσω κάποιον  από την κούραση - κάνω κάποιον να διώξει την κούραση που αισθάνεται.
Επιστρέφω= δίνω ή στέλνω πίσω κάτι που πήρα - έρχομαι πάλι στο μέρος από το οποίο είχα  φύγει - γυρίζω πίσω.
Συνένοχος= αυτός που έχει συμμετοχή σε μια αξιόποινη πράξη - ο συνυπεύθυνος.
Αναρμόδιος= αυτός που δεν είναι αρμόδιος για κάτι - δεν έχει τα προσόντα και τις γνώσεις να κάνει κάτι - ο ακατάλληλος.Σενάριο στη Νεοελληνική Γλώσσα1.     ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τίτλος: «Σύνθεση με αχώριστα μόρια»
Δημιουργός: Τσίμαρη Γεωργία, ΠΕ02
Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
Ενότητα 1η : «Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα»
Τάξη: Β΄ Γυμνασίου
Απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας:  2 διδακτικές ώρες
Οι διδακτικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Σταυρακίου στις 10-10-2014 και 13-10-2014 και οι εργασίες των μαθητών έχουν αναρτηθεί στο ακόλουθο ιστολόγιο.
Προϋποθέσεις υλοποίησης:  
Ύπαρξη Εργαστηρίου Πληροφορικής,
εξοικείωση εκπαιδευτικού – μαθητών με τις ΤΠΕ,
ύπαρξη βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση των εργασιών,
γνώση και χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας,
προγραμματισμός για τις μέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθεί η διδακτική παρέμβαση, για να παραχωρηθεί το εργαστήριο πληροφορικής ,
δημιουργία φύλλων εργασίας, τα οποία «φορτώνονται» στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής και
δημιουργία ιστολογίου για ανάρτηση των εργασιών http://fdiadromes.blogspot.gr/

2.     ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διδακτικές παρεμβάσεις είναι συμβατές με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα. Οι μαθητές, αφού χωριστούν σε ομάδες (σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και τις δεξιότητές τους), θα αναζητήσουν τη σημασία λέξεων χρησιμοποιώντας το λογισμικό της Πύλης της ελληνικής γλώσσας. Μελετώντας, επίσης, παραδείγματα συγκεκριμένων λέξεων στα σώματα κειμένων του προαναφερθέντος λογισμικού θα διερευνήσουν τη σημασία τους και θα καταγράψουν τα δικά τους παραδείγματα. Θα συγκρίνουν σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό αχώριστα μόρια με λέξεις που αποτελούν το δεύτερο συνθετικό και θα αντιληφθούν τις διαφορετικές σημασίες των λέξεων. Με την ανωτέρω συγκριτική διεργασία θα είναι σε θέση να διατυπώσουν τη σημασία που έχει κάθε αχώριστο μόριο όταν ενωθεί με μια απλή λέξη. Τέλος Θα  ασκηθούν, στην ομαδοσυνεργατική γραφή. Τις δραστηριότητές τους θα τις διαμορφώσουν  σε επεξεργαστή κειμένου, σε φύλλα εργασίας που βρίσκονται σε συγκεκριμένο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων από τους μαθητές, αυτές θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://fdiadromes.blogspot.gr/

Φύλλο εργασίας έκτης ομάδας

ΣΕΝΑΡΙΟ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:

Τίτλος: «Για ένα παιδί που κοιμάται»
Δημιουργός: Τσίμαρη Γεωργία, ΠΕ02
Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
Ενότητα: Η βιοπάλη – Το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου
Τάξη: Β΄ ΓυμνασίουΦύλλο εργασίας
            
6η ομάδα:

Ονοματεπώνυμο
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Το παιδί του ποιήματος είναι ένας «οικονομικός μετανάστης». Ανοίξτε την υπερσύνδεση, της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (ελληνική γλώσσα – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση το λήμμα «μετανάστης» και δώστε τη σημασία του. Στη συνέχεια αναζητήστε με τον ίδιο τρόπο τη σημασία του λήμματος «πρόσφυγας» και εντοπίστε τη διαφορά τους.
2. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, το ποίημα και να το μεταφέρετε με αντιγραφή – επικόλληση στο φύλλο εργασίας σας. Εντοπίστε τα ρήματα που αναφέρονται σε παροντικό χρόνο και υπογραμμίστε τα με κόκκινο χρώμα , ενώ τα ρήματα που αναφέρονται σε παρελθοντικό χρόνο με πράσινο χρώμα. Στη συνέχεια να εντοπίσετε τα χρονικά επίπεδα όπου εξελίσσεται η δράση  και να αναφέρετε συνοπτικά τι περιλαμβάνει το κάθε χρονικό επίπεδο.
3.Αφού μελετήστε το κείμενο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm  και ακούσετε το βίντεο της τηλεόρασης euronews με τίτλο, «αγώνας κατά της παιδικής εργασίας» να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: Για ποιούς λόγους αναγκάζονται τα  παιδιά να εργάζονται από μικρή ηλικία; Ποιες  κατά τη γνώμη σας είναι οι συνέπειες για τη ζωή  αυτών των παιδιών;